Arbeidsvoorwaarden

Het Slingeland Ziekenhuis biedt meer dan alleen een salaris. Het ziekenhuis hanteert gunstige arbeidsvoorwaarden voor haar werknemers.

CAO-Ziekenhuizen

Als medewerker van het Slingeland Ziekenhuis val je onder de CAO Ziekenhuizen. Ben je medisch specialist? Dan val je onder de AMS-regeling.

Salaris

Het salaris krijg je per maand uitbetaald. Ieder jaar krijg je 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantietoeslag. Werk je onregelmatig? Dan krijg je hiervoor een onregelmatigheidstoeslag.

Werktijden

Kom je bij ons werken, dan spreken we af hoeveel uur je per jaar werkt. Met je leidinggevende stem je af hoeveel uur per week je werkt en hoe het rooster eruitziet. Als je fulltime werkt, werk je gemiddeld 36 uur per week.

Vakantie-uren

Werk je 36 uur? Dan heb je 144 vakantie-uren per jaar. Voor parttimers geldt het aantal uren naar rato.

PLB-uren – ‘Gezond aan het werk’

Persoonlijk Levensfase Budget uren, zijn uren die je naast je vakantie-uren krijgt. Het doel van deze uren is om de juiste balans tussen werk en privé te houden. Je kunt deze PLB-uren gebruiken om tijdelijk minder te werken voor bijvoorbeeld mantelzorgtaken of om een opleiding te volgen. Je kunt ze ook sparen om bijvoorbeeld een sabbatical te nemen . Werk je fulltime, dan krijg je 57 uur per jaar. Voor parttimers geldt het aantal uren naar rato. Kom je uit een ander ziekenhuis? Dan kun je in veel gevallen de uren meenemen naar je nieuwe werkgever.

Verlof

Daarnaast biedt de CAO verschillende mogelijkheden voor betaald of onbetaald verlof die passen bij je persoonlijke wensen en omstandigheden. Denk hierbij aan ouderschapsverlof, verlof voor onvoorziene omstandigheden of onbetaald verlof voor bijvoorbeeld het maken van een lange reis of een studie die je naast je baan wilt volgen.

Meerkeuze arbeidsvoorwaarden

Als medewerker van het Slingeland Ziekenhuis kun je gebruik maken van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. De achterliggende gedachte is dat je voor een deel je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt aanpassen aan je persoonlijke situatie. Vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of brutoloon zijn in te ruilen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld:

 • extra vrije dagen
 • extra geld
 • fietsplan
 • vergoeding vakbond of beroepsvereniging
 • extra vergoeding scholing
 • extra vergoeding reiskosten
 • digitale middelen

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers gemotiveerd worden en de kans krijgen om zich persoonlijk en professioneel te onwikkelen. Dit kan zijn via een studie, cursus of training of bijvoorbeeld door een bijeenkomst bij te wonen. Samen met de leidinggevende maak je hierover afspraken.

Leerplein SZ

Het leerplein SZ is de digitale leeromgeving van het Slingeland Ziekenhuis voor opleidings- en ontwikkelactiviteiten. In je persoonlijke portfolio vind je een overzicht van lopende leertrajecten, behaalde certificaten en informatie over klassikale bijeenkomsten.

Online trainingen via Goodhabitz

Via Goodhabitz kun je als medewerker van het ziekenhuis online trainingen volgen. Op dit moment is er een zeer uitgebreid en gevarieerd aanbod van 130 trainingen, beschikbaar via de bibliotheek van het Leerplein SZ. 

Gezondheid en veiligheid

We vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier, in een gezonde en veilige omgeving en op een gezonde en veilige manier het werk kunnen uitvoeren. Daarom hebben we goede veiligheidsmaatregelen, zorgen we voor een prettig werkklimaat, hebben we aandacht voor (voorkomen) fysieke belasting, agressie en ongewenst gedrag en zijn we een rookvrij ziekenhuis. Binnen het ziekenhuis is dit onder de aandacht bij de afdeling HR, arbo, veiligheid en milieu. Extern worden we hiervoor ondersteund door een arbodienst.  

Gezond vooruit!

Vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid, zetten medewerkers zich in om voor patiënten, bezoekers en medewerkers een toegankelijke inspirerende en lerende omgeving te creëren. Voeding, beweging en welzijn staan daarbij centraal. Informatie hierover staat op het SZ-net.

Vervoersplan

Het Slingeland Ziekenhuis is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Om het gebruik van de fiets te stimuleren, kun je via het meerkeuzesysteem een fiets aanschaffen en gebruik maken van een fietsbeloningssysteem. Wil je parkeren op het ziekenhuisterrein, dan gelden hiervoor een aantal afspraken.  

Collectieve zorgverzekeringen

Er zijn collectieve afspraken gemaakt met de volgende (zorg)verzekeraars over premies en inhoud van de pakketten:

 • IZZ
 • Menzis
 • DSW zorgverzekeraar
 • Centraal Beheer
 • ONVZ

Je bent natuurlijk vrij om te kiezen of je hiervan gebruik wilt maken. 
Voor het vergelijken van de zorgverzekeraars kun je gebruiken maken van de vergelijkingssite medewerkers.info

Pensioenfonds

Het Slingeland Ziekenhuis zorgt voor aanmelding bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor meer informatie: www.pfzw.nl.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering is ondergebracht bij Loyalis. Voor meer informatie: Loyalis.