Arts-assistent Interne Geneeskunde

Opleiding Interne Geneeskunde

De opleiding van arts-assistenten Interne Geneeskunde behoort tot de regio Nijmegen en is erkend door de medisch specialistisch regionale commissie (MSRC). Afhankelijk van de opleiding is de duur één tot drie jaar. De vakgroep Interne Geneeskunde heeft negen opleidingsplaatsen. Opleider is dr. E.W. Muller en waarnemend opleider is dr. H.T.T. Klein. Het team van opleiders wordt gevormd door de leden van de maatschap van internisten en gastro-enterologen.

Opleidingsactiviteiten

Dagelijks vinden om 13.00 uur de onderwijsactiviteiten plaats:

 • maandag: casus presentatie
 • dinsdag: cursorisch onderwijs interne geneeskunde
 • woensdag: onderwijs cardiologie en longgeneeskunde
 • donderdag: casus presentatie door co-assistent
 • vrijdag: PA-bespreking en obductie-bespreking

Maandelijks worden refereer-avonden gehouden. De beoordelingsgesprekken vinden eens per drie maanden plaats, waarbij na een jaar wordt bepaald of de arts-assistent geschikt is om de opleiding voort te zetten.

Bij de vakgroep Interne Geneeskunde bestaan stagemogelijkheden in het kader van de opleiding tot

 • internist
 • cardioloog
 • longarts
 • reumatoloog
 • geriater
 • nucleair geneeskundige

Ook de agnio’s worden van harte uitgenodigd om de opleidingsactiviteiten bij te wonen.

Arbeidsvoorwaarden en faciliteiten

Tijdens de opleiding krijgen de arts-assistenten een Palm, een eigen emailadres, internet met toegang tot naslagwerken (UpToDate, Harrison). Er zijn 14 assistenten in de dienstdoende pool. Er worden diensten gedaan voor interne geneeskunde, cardiologie, longgeneeskunde en neurologie. De vakgroep werkt volgens eigen richtlijnen voor acute interne geneeskunde.

De aanstelling van arts-assistenten is voor 48 uur, waarbij de werktijden conform de arbeidstijdenwet zijn georganiseerd. De functie is ingeschaald in FWG-65 en de CAO ziekenhuizen is van toepassing.

Sollicitatie

Voor de opleiding tot internist kan een sollicitatiebrief worden gericht aan prof. dr. J.W.M van der Meer, afdeling Inwendige Geneeskunde van het Radboudumc te Nijmegen. Voor de overige hierboven vermelde opleidingen moet u zich wenden tot de betreffende opleiders in deze medische specialisaties.