Co-assistentschap Gynaecologie

De afdeling Gynaecologie en Verloskunde van het Slingeland Ziekenhuis is betrokken bij de opleiding van co-assistenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen van het Radboudumc. De artsen in opleiding zijn in hun zesde leerjaar wanneer zij het co-assistentschap Gynaecologie en Verloskunde doen. Het co-assistentschap wordt in samenwerking met het UMCN gegeven en duurt 8 weken (6 weken Slingeland Ziekenhuis, 2 weken Radboudumc). Op de afdeling Gynaecologie en Verloskunde van het Slingeland Ziekenhuis worden permanent drie co-assistenten opgeleid.

Betrokken stafleden

De supervisie van het co-schap Gynaecologie en Verloskunde ligt bij alle leden van de maatschap. De organisatie is in handen van mevrouw E.M. Tepe.

Betrokken afdelingen

De medewerkers van de volgende afdelingen zijn betrokken bij de opleiding:

  • Verpleegafdeling B2 (Gynaecologie en Verloskunde)
  • Verloskamers
  • Polikliniek Gynaecologie

Weekoverzicht co-assistentschap Gynaecologie en Verloskunde

 De co-assistenten werken zes weken op de afdeling Gynaecologie en Verloskunde. Deze periode is verdeeld in drie stages van twee weken:

  • verloskundestage: op de verloskamers en afdeling Verloskunde
  • polikliniekstage: op de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde
  • OK-stage: op de OK en de afdeling Gynaecologie

Diensten

De co-assistenten werken in dag- avond- en nachtdiensten.

Onderwijs

Naast het klinische onderwijs, verzorgen alle leden van de maatschap cursorisch onderwijs. De co-assistenten zijn aanwezig bij de interdisciplinaire besprekingen van de vakgroep Gynaecologie en Verloskunde. Ook worden de co-assistenten geschoold in de ‘evidence-based medicine’. Ze moeten wekelijks een klinische vraagstelling wetenschappelijk beantwoorden. De beoordeling van de co-assistenten vindt tussentijds en aan het einde van het co-assistentschap plaats.

Faciliteiten

Het ziekenhuis stelt co-assistenten in de gelegenheid kosteloos gebruik te maken van het co-huis. Uiteraard zijn verschillende faciliteiten voor de co-assistenten beschikbaar zoals een parkeerpas voor het personeelsparkeerterrein, een badge (ook betaalmiddel in het personeelsrestaurant) en speciale ziekenhuiskleding. Het ziekenhuis heeft een goed geoutilleerde medische bibliotheek met uitgebreide ICT-mogelijkheden en verdere studiefaciliteiten.

Tenslotte

De vakgroep Gynaecologie en Verloskunde werkt met veel plezier mee aan de opleiding van aanstaande artsen van het UMCN St. Radboud. Uit de enquêtes die de Dienst Onderwijs en Studiezaken van de Universiteit uitvoert, blijkt dat de co-assistenten onze opleiding positief beoordelen. Het zijn vooral zaken als de persoonlijke begeleiding, de enthousiaste werksfeer en de mogelijkheid het vak in alle facetten te leren, die als gunstig worden ervaren. Dit stimuleert iedereen die betrokken is bij de opleiding om op de ingeslagen weg door te gaan.