Co-assistentschap Kindergeneeskunde

De afdeling Kindergeneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis, zowel kliniek als polikliniek, is actief betrokken bij de opleiding van co-assistenten van het Universiteit Medisch Centrum Nijmegen. Op de afdeling Kindergeneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis, worden permanent twee co-assistenten opgeleid. Naast de algemene doelstelling van de opleiding (training en vorming van de toekomstige arts) wordt speciale aandacht besteed aan:

  • het omgaan en communiceren met kinderen van alle leeftijden en hun ouders/verzorgers
  • het afnemen van een (hetero)anamnese
  • het lichamelijk onderzoek van zuigelingen en oudere kinderen
  • probleemanalyse/differentiaal diagnose en opstellen van onderzoek- en behandelplan

Naast permanente terugkoppeling vindt halverwege het co-schap evaluatie plaats met afsluitende beoordeling op de (voor)laatste dag van het co-schap Kindergeneeskunde.

Betrokken stafleden

Alle stafleden zijn betrokken bij de co-assistentschappen Kindergeneeskunde. De kinderartsen I. Hendriksen, W. Hofstra en A. Pijning vervullen de rol van opleider voor de co-assistentschappen.

Betrokken afdelingen

Dagrooster afdeling Kindergeneeskunde

  • 08.15 - 08.45 uur: ochtendrapport en overdracht
  • 08.45 - 17.00 uur: dagelijkse werkzaamheden
  • 17.00 uur: avondoverdracht

Elke woensdagochtend grote visite.
Eenmaal per twee weken röntgenbespreking op vrijdagmiddag om 13.00 uur.
Elke donderdag perinatologie bespreking van 17.00-17.30 uur
Elke donderdag psychologie bespreking van 12.30-13.00 uur.

Weekoverzicht co-assistentschap Kindergeneeskunde

Introductie

De co-assistent wordt de eerste dag van het co-schap verwacht bij het ochtendrapport, waarvoor u zich kunt melden op de polikliniek Kindergeneeskunde, route 114. Vervolgens heeft u een kennismakingsgesprek met de opleider of diens waarnemer. U krijgt een korte rondleiding en wordt op de hoogte gebracht van de werkafspraken binnen ons ziekenhuis. U dient in het bezit te zijn van een stethoscoop, een reflexhamer en een rolbaancentimeter.

Week 1 t/m 4

U loopt stage op de volgende afdelingen:

  • kinderafdeling
  • kraamafdeling
  • polikliniek Kindergeneeskunde

De ene dag bent u werkzaam op de verpleegkundige afdelingen en de andere dag op de polikliniek (om en om met uw collega co-assistent). U dient elkaar goed op de hoogte te houden van de gebeurtenissen. U houdt een speciaal co-journaal bij.

Kinderafdeling

In overleg met de kinderarts (die op dat moment in de kliniek werkt) verricht u werkzaamheden zoals: visite lopen, opname van nieuwe patiënten, onderzoek van opgenomen patiënten. U kunt tevens aanwezig zijn bij alle overige activiteiten op de OK, functieafdelingen, röntgenafdeling en verloskamer.

Polikliniek

Als co-assistent werkzaam op de polikliniek, verricht u de intake van een aantal nieuwe patiënten volgens het rooster dat je ontvangt van de secretaresse. Daarnaast kunt u meelopen met één van de kinderartsen die op de polikliniek werkt. Na de ochtendoverdracht gaat u eerst naar de kraamafdeling voor het onderzoeken van alle pasgeborenen die met ontslag gaan. Het is belangrijk dat u bij verslaglegging zorgt voor duidelijke datering, vermelding van de leeftijd van de patiënt, initialen van uzelf en van de begeleidende kinderarts. U werkt met een kwetsbare groep patiënten. Het is belangrijk dat u een goede hygiëne in acht neemt: vooral handen wassen en zo nodig ontsmetten. Volg hierbij de instructies van de verpleegkundigen op de kinderafdeling.

Diensten

Avond- en weekenddiensten zijn niet verplicht. Wel kan de co-assistent er voor kiezen om facultatief diensten te draaien.

Onderwijs

Om de leerdoelen, beschreven in de inleiding, te halen krijgt de co-assistent regelmatig nieuwe patiënten te zien. Elke woensdagochtend tijdens de 'grote visite' dien je één of twee patiënten kort voor te dragen. Dit geldt voor zowel de co-assistent die werkzaam is op de polikliniek als in de kliniek. Je wordt geacht aanwezig te zijn bij de wekelijkse besprekingen. Je wordt regelmatig in de gelegenheid gesteld om te oefenen in het voorschrijven van adequate voeding en het maken van ontslag- of polibrieven. Regelmatig zullen patiënt- of themagerichte onderwerpen uit de Kindergeneeskunde met je worden besproken.

Faciliteiten

Het ziekenhuis stelt u tijdens uw co-schap in de gelegenheid kosteloos gebruik te maken van het co-huis. Dit co-huis betreft twee appartementen in Doetinchem. Dit co-huis is op fietsafstand gelegen van het ziekenhuis en het NS-station. Een beperkt aantal fietsen is beschikbaar.

Bij aanvang van het co-schap ontvangt u een personeelspas in bruikleen. Deze is geschikt voor het personeelsparkeerterrein, de buitendeuren en personeelsrestaurant. Voor de polikliniekruimtes van het ziekenhuis krijgt u een sleutel in bruikleen. U kunt gebruik maken van de ziekenhuiskleding voor co-assistenten.

Op de polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u samen met je collega co-assistent de beschikking over een eigen kamer met bureau, computer en aantal basis leerboeken. De computer heeft toegang tot alle basisprogramma’s zoals Word, Power Point en Excel. Tevens heb je toegang tot HIX (laboratoriumuitslagen, röntgenfoto’s en patiëntengegevens), internet, Up-to-date, Cochrane en farmacotherapie kompas.

De polikliniek beschikt zelf over een goed geoutilleerde bibliotheek. Boeken, tijdschriften en artikelen kunnen alleen na overleg geleend of meegenomen worden. Daarnaast heeft het ziekenhuis in het TEC-gebouw een bibliotheek met studiefaciliteiten.

Ter afsluiting

Bij vragen en/of klachten kunt u te allen tijde terecht bij de opleider of diens waarnemer. De vakgroep Kindergeneeskunde werkt met veel enthousiasme mee aan de opleiding van de co-assistenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de UMCN. Wij hopen dat u met evenveel plezier op onze afdeling in het Slingeland Ziekenhuis werkt, als veel van uw voorgangers.