Leren en Ontwikkelen

Binnen het Slingeland Ziekenhuis is het belangrijk dat iedere medewerker zich kan ontwikkelen en kan blijven groeien. Ben je in dienst? Dan zijn er verschillende scholingsmogelijkheden. Denk hierbij aan een vervolgopleiding om je te specialiseren, bij- en nascholingen om je vakkennis op peil te houden en trainingen om vaardigheden en kwaliteiten te verbeteren: “Je kunt tenslotte nooit genoeg leren.” Ben je een nieuwe medewerker? Dan kijk je samen met je leidinggevende naar wat jij nodig hebt om de professional te worden die je graag wilt zijn.

De leidinggevende

De leidinggevenden stimuleren de ontwikkeling van medewerkers en denken graag mee tijdens bijvoorbeeld het jaargesprek over je loopbaanontwikkeling of het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). We vinden het belangrijk dat je zelf hierin het initiatief neemt.

De collega’s

Ook niet onbelangrijk: tussen collega’s vindt veel kennisuitwisseling plaats. Van elkaar leren is zeker zo waardevol.

Leerplein

Alle medewerkers hebben toegang tot het Leerplein. Dit is een digitale leeromgeving met een uitgebreid aanbod aan opleidings- en ontwikkelinstrumenten. Van communicatietrainingen tot BLS (reanimatieles) en de voorbehouden handelingen voor zorgverleners.

Stichting Kapel: Individuele of groepsbeurs

De Stichting Kapel stelt ieder jaar een studiebeurs beschikbaar aan een medewerker of aan een groep medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis die met een innovatief idee de zorg willen verbeteren en zichzelf verder willen ontwikkelen. In 2021 hebben de volgende prachtige initiatieven van Stichting Kapel een studiebeurs ontvangen voor het realiseren van de volgende ideeën: implementeren Nederlandse Triagewijzer Verloskunde,  kennismaken en implementeren Methodiek Process Mining door het BIC, online trainingen van Incision Academy voor medewerkers operatiecentrum, inrichten "patiëntensuite" waarbij aandacht voor voeding, beweging en mindset centraal staat. Via het SZ-Net worden medewerkers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Vervolgopleidingen

Een aantal vervolgopleidingen die je in het Slingeland Ziekenhuis kunt volgen:

 •      CardioCare-verpleegkundige
 •      Intensive Care-verpleegkundige
 •      Kinderverpleegkundige
 •      Neuroverpleegkundige
 •      Obstetrie verpleegkundige
 •      Oncologie-verpleegkundige
 •      Spoedeisende Hulp-verpleegkundige
 •      Dialyseverpleegkundige 
 •      Gipsverbandmeester
 •      Infectiepreventie medewerker
 •      Sedatiemedewerker