Operatieassistent

De functie

Op de operatieafdeling kun je worden opgeleid tot operatieassistent. Een operatieassistent bereidt de operatiekamer voor, zodat de operatie kan plaatsvinden. De taken zijn: 

  • Omlopen: Je bent de schakel tussen het operatieteam dat steriel staat en alles daar omheen. De taken van de omloop zijn bijvoorbeeld het aansluiten van medische apparatuur, aangeven van steriele hulpmiddelen en administratieve taken.
  • Assisteren: Je staat, net als de chirurg, steriel en met behulp van instrumentarium en/of je handen werk je echt in het operatiegebied om de chirurg te ondersteunen.
  • Instrumenteren: Je bent verantwoordelijk voor de instrumenten en alle andere materialen en vloeistoffen die nodig zijn bij de operatie. Je geeft deze aan wanneer de chirurg ze nodig heeft en anticipeert hierbij voortdurend op wat je ziet en hoort.

Het vak operatieassistent is een afwisselend en dynamisch vak, waarbij de voortdurende technische en chirurgische ontwikkelingen ervoor zorgen dat je eigenlijk altijd aan het leren blijft. Je vormt een hecht team met de chirurg, de overige operatieassistenten en de anesthesie, waarbij je er samen voor zorgt dat de operatie voor de patiënt zo optimaal mogelijk verloopt.

De opleiding

In samenwerking met Saxion Hogeschool uit Enschede en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt het Slingeland Ziekenhuis twee verschillende routes aan voor de opleiding tot operatieassistent.

Route 1:

  • Bij het Saxion volg je de vierjarige opleiding tot HBO-verpleegkundige en tegelijkertijd de OKC-route voor de opleiding tot operatieassistent.
  • Na vier jaar behaal je twee diploma’s: het HBO-V diploma en het CZO-diploma operatieassistent.
  • Vanaf het derde leerjaar ga je één dag per week naar Saxion en werk je vier dagen op de operatiekamer.

Route 2:

  • Aan de HAN volg de inservice-opleiding tot operatieassistent. De opleiding duurt gemiddeld 2 jaar en 9 maanden.
  • Je behaalt het CZO-diploma operatieassistent.
  • Na de eerste twee modules, met vooral theoretisch onderwijs op school, ga je vanaf de derde module één dag per week naar de HAN en werk je de ene week drie dagen en de andere week vier dagen op de operatiekamer van het ziekenhuis.
  • Voor toelating tot de HAN heb je minimaal een HAVO-diploma of een MBO-4 diploma nodig.

In beide situaties heb je gesolliciteerd naar een opleidingsplaats in het Slingeland Ziekenhuis en krijg je een leer-arbeidsovereenkomst tijdens de opleiding.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot zij-instroom op de website van Saxion  en HAN. Of neem contact op met onze praktijkopleiders via ocpraktijkopleiders@slingeland.nl.