Opleiding arts-assistenten

In het Slingeland Ziekenhuis werken arts-assistenten niet in opleiding tot specialist (ANIOS) en arts-assistenten in opleiding tot specialist (AIOS).

ANIOS

Een arts-assistent niet in opleiding tot specialist (ANIOS) is een basisarts die binnen een specifiek vakgebied werkt. Vaak is iemand voor een aantal jaren ANIOS om zich te oriënteren en ervaring op te doen. Daarna maakt de ANIOS de keuze voor het vakgebied. Als arts-assistent sta je onder supervisie van een medisch specialist. Binnen ons ziekenhuis kun je je als basisarts optimaal oriënteren op de Acute zorg in de functie van Anios Acute zorg.

AIOS

Een arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) is een arts die aangenomen is om zich te specialiseren tot medisch specialist. Deze opleiding duurt, afhankelijk van het vakgebied, drie tot zes jaar. Soms wordt de specialisatie gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de opleiding leer je zelfstandig specialistische zorg te verlenen.

  • Arts-assistent in opleiding Heelkunde (AIO)
  • Arts-assistent in opleiding, Tropenarts, Heelkunde (TAGIO)
  • Arts-assistenten in opleiding Interne Geneeskunde


Direct naar