Organisatiestructuur

De structuur van het Slingeland Ziekenhuis kenmerkt zich door een duidelijke gezagsstructuur. De korte communicatielijnen zorgen ervoor dat de medewerkers duidelijkheid hebben over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Raad van Bestuur

 • Jeltje Schraverus (voorzitter)
 • Ton Hazekamp

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet toe op de correcte vorming en uitvoering van het ziekenhuisbeleid. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende en bemiddelende rol en benoemt de Raad van Bestuur en de accountant.

Medisch Specialistisch Coöperatief Slingeland (MSC)

In het ziekenhuis zijn de medisch specialisten professioneel verantwoordelijk voor de diagnostiek en de behandeling. De beslissing over welke zorg geboden zal worden, wordt samen met de patiënt genomen. Alle medisch specialisten van het Slingeland Ziekenhuis zijn verenigd in het Medisch Specialistisch Coöperatief Slingeland. Het MSC Slingeland zet zich samen met de ziekenhuisorganisatie en alle medewerkers in om te zorgen dat het Slingeland Ziekenhuis hét ziekenhuis van de regio blijft en daar waar mogelijk verbetert.

Clusterstructuur Slingeland Ziekenhuis

Binnen het Slingeland Ziekenhuis is de organisatie opgebouwd uit verschillende clusters:

Zorgclusters:

 • Acute zorg
 • Operatiecentrum en services
 • Snijdende specialismen
 • Beschouwende specialismen
 • Vrouw & kind
 • Medisch ondersteunende en behandeldiensten

Algemeen Ondersteunde Diensten:

 • Facilitair Bedrijf
 • Financiën
 • Control
 • Human Resource (HR)
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Marketing en communicatie
 • Zorg- en Informatietechnologie
 • Huisvesting en Techniek