Organisatiestructuur

De structuur van het Slingeland Ziekenhuis kenmerkt zich door een duidelijke gezagsstructuur. De korte communicatielijnen zorgen ervoor dat de medewerkers duidelijkheid hebben over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet toe op de correcte vorming en uitvoering van het ziekenhuisbeleid. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende en bemiddelende rol en benoemt de Raad van Bestuur en de accountant.

Raad van Bestuur

 • de heer mr. O.E.Th. (Otwin) van Dijk, (voorzitter)
 • de heer P.J.A. (Paul) Nijssen, MSc, RA (lid, waarnemer)

Bureau Nieuwbouw, Transformatie & Innovatie en het Bestuursbureau vallen rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

Bestuursraad 

 • Raad van Bestuur 
 • Chief Nursing Officers
 • Medisch Specialistisch Cöoperatief Slingeland

Medisch Specialistisch Coöperatief Slingeland (MSC)

In het ziekenhuis zijn de medisch specialisten professioneel verantwoordelijk voor de diagnostiek en de behandeling. De beslissing over welke zorg geboden zal worden, wordt samen met de patiënt genomen. Alle medisch specialisten van het Slingeland Ziekenhuis zijn verenigd in het Medisch Specialistisch Coöperatief Slingeland. Het MSC Slingeland zet zich samen met de ziekenhuisorganisatie en alle medewerkers in om te zorgen dat het Slingeland Ziekenhuis hét ziekenhuis van de regio blijft en daar waar mogelijk verbetert.

Zorgbedrijf 

 • Kliniek & Vrouw en Kind (afdelingen Beschouwend, Snijdend, Acute Opname Afdeling, Kindergeneeskunde en Neonatologie en Gynaecologie en Verloskunde)
 • Behandeling (Operatiecentrum, Centrale Sterilisatieafdeling/Scopenreiniging, Poliklinieken, Functieafdelingen en Trialbureau)
 • Acuut en Medisch ondersteunend (Acute zorg, Paramedici, Psychologie, Dialyse en Palliatief team)
 • Medisch ondersteunend bedrijf (Hygiëne & Infectiepreventie, Apotheek, Laboratoria en Radiologie)

Algemeen Ondersteund Bedrijf

 • Capaciteit en Zorglogistiek
 • Facilitair en Techniek
 • Finance en Control
 • Human Resources
 • Zorg- en Informatietechnologie