Radiodiagnostisch laborant

Een radiodiagnostisch laborant onderzoekt patiënten met behulp van röntgenstraling of magnetisme (MRI-scan). Met deze beelden onderzoekt de arts of er veranderingen zijn als gevolg van een bepaalde ziekte, aandoening of trauma. Radiologische onderzoeken worden verricht op de afdeling Radiologie en soms op de Spoedeisende hulp, de operatiekamer of op klinische afdelingen. Het Slingeland Ziekenhuis beschikt ook over echografie, CT-scan, apparatuur voor vaatonderzoeken (Dotters en Interventies) en hartcatheterisatie. Er is een aparte afdeling Nucleaire geneeskunde, waar beeldvorming plaatsvindt door het toedienen van radiofarmaca. Ook hier word je voor opgeleid.

Als radiodiagnostisch laborant ontvang je de patiënt, geef je voorlichting over het röntgenonderzoek en bereid je de patiënt hierop voor. Je begeleidt de patiënt en maakt de röntgenopnamen of assisteert de radioloog bij gespecialiseerd onderzoek. Je verwerkt en bewerkt het vastgelegde röntgenbeeld digitaal. Door de opkomst van nieuwe technieken wordt het gebied waarin de radiodiagnostisch laborant werkzaam kan zijn, steeds groter.

De opleiding

In de opleiding voor radiodiagnostisch laborant, HBO Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), wordt veel aandacht besteed aan technologie. Daardoor denk je misschien te maken te hebben met een technisch beroep. Dat is niet helemaal waar. Aan de sociale en ethische aspecten van het beroep wordt evenveel aandacht geschonken, als aan de technische aspecten. Als radiodiagnostisch laborant moet je er voortdurend van bewust zijn dat je met mensen werkt.

De opleiding MBRT is een duale opleiding. Dit betekent dat je leren en werken combineert. Om te starten met de opleiding, moet je een leer/arbeidsovereenkomst hebben met een deelnemend algemeen ziekenhuis. Het ziekenhuis waar je werkt (in dit geval het Slingeland Ziekenhuis) verzorgt het praktijkgedeelte van het leerprogramma. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door Fontys Hogescholen.

De duale opleiding MBRT duurt vier jaar en bestaat uit twee fasen:

  • De beroepsvoorbereidende periode: de eerste helft van het eerste leerjaar volg je vooral theoretisch onderwijs met enkele oriënterende stages in het ziekenhuis en op de afdeling Radiologie.
  • De beroepsbegeleidende periode: vanaf de tweede helft van het eerste leerjaar ben je zowel werknemer als student. Het grootste gedeelte van de opleiding (ongeveer vier dagen per week) breng je door op de afdeling Radiologie. Daarnaast kom je regelmatig terug op school voor theoretisch onderwijs.

Vooropleiding

Om aan de opleiding te mogen beginnen moet je aan tenminste één van de volgende opleidingseisen voldoen:

  • HAVO-profiel met natuur- en wiskunde;
  • MBO-diploma, kwalificatieniveau 4 met natuur- en wiskunde.

De natuurprofielen sluiten het beste aan bij de opleiding MBRT. Gevoel voor natuurkunde is geen officiële voorwaarde, maar blijkt in de praktijk wel een belangrijke indicatie of je de opleiding met succes zal afronden.

Interesse? 

Mogelijk hebben wij in september 2022 weer een opleidingsplaats beschikbaar. Februari/maart 2022 staat dan de vacature op onze website.