Verpleegkundige Raad (VR)

De schakel tussen praktijk en management

Binnen het Slingeland Ziekenhuis zet de Verpleegkundige Raad (VR) zich in voor kwaliteit en veiligheid van zorg, professionalisering, deskundigheidsbevordering, innovaties en werkprocessen binnen het SZ. De VR vindt het belangrijk dat de verpleegkundige beroepsgroep binnen het Slingeland Ziekenhuis zich sterker profileert, professionaliseert en positioneert. Dit bevorderen zij door:

 • gesprekspartner Raad van Bestuur en andere gremia;
 • advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur;
 • meer aandacht te vestigen op het professionele beroep van verpleegkundige;
 • aandacht te hebben voor de vertaling van praktijk naar beleid.

Activiteiten VR

 • Deelname aan project- en stuurgroepen. 
 • Tweewekelijkse vergaderingen. 
 • Bijeenkomsten netwerkverpleegkundigen. 
 • Organiseren van een jaarlijks symposium. 
 • Presenteren van verpleegkundige onderwerpen. 
 • Het volgen van actuele en toekomstige ontwikkelingen van de verpleegkundige beroepsgroep.
 • Gesprekken met de beroepsgroep tijdens het dialoogcafé.