Verpleegkundige Raad (VR)

De schakel tussen praktijk en management

Binnen het Slingeland Ziekenhuis praat de Verpleegkundige Raad mee namens de verpleegkundigen over belangrijke onderwerpen die spelen in ons ziekenhuis. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies over organisatiebrede thema’s, waar de verpleegkundige professie een standpunt in moet nemen. Belangrijke onderwerpen voor de VR zijn de beroepsuitoefening, professionele ontwikkeling en werkomgeving van de verpleegkundige. Door deze adviserende rol heeft de Verpleegkundige Raad een stem in het korte- en langetermijnbeleid van de organisatie.

Daarnaast stimuleert de VR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en heeft de Verpleegkundige Raad zeggenschap over de (beroeps)ontwikkelingen van verpleegkundigen in de praktijk. 

Activiteiten VR

  • Deelname aan project- en stuurgroepen. 
  • Regelmatig overleg met verschillende disciplines in het ziekenhuis.
  • Tweewekelijkse vergaderingen. 
  • Bijeenkomsten netwerkverpleegkundigen. 
  • Organiseren van een jaarlijks symposium. 
  • Presenteren van verpleegkundige onderwerpen. 
  • Het volgen van actuele en toekomstige ontwikkelingen van de verpleegkundige beroepsgroep.
  • Gesprekken met de beroepsgroep tijdens het dialoogcafé.