Verpleegkundige staf

 

Alle verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werken in het Slingeland Ziekenhuis zijn georganiseerd in de Verpleegkundige staf. De VS wordt aangestuurd door het Kernteam Verpleegkundige Staf (KVS) bestaande uit: een afvaardiging vanuit de verpleegkundige staf en vanuit de vakgroep verpleegkundig specialisten en de chief nursing officers.

De verpleegkundige staf staat voor actief meedenken, mee beslissen en meedoen in de ontwikkeling van ons verpleegkundige vak binnen de organisatie.

Verpleegkundig platform

Dit is een groep verpleegkundige ambassadeurs die als afvaardiging van alle afdelingen de beroepsgroep vertegenwoordigen en als klankbord dient van het KVS.

Doel

Het doel is om de verpleegkundige professionaliteit binnen het Slingeland Ziekenhuis te bevorderen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de patiëntenzorg én het behoud van zorgprofessionals voor het vak en het ziekenhuis.

De drie hoofdthema’s zijn:

  • praktijk & kwaliteit
  • onderwijs & ontwikkeling
  • onderzoek & innovatie