Vrijwilligers

Belangrijke bijdrage aan gastvrijheid!

 

In het Slingeland Ziekenhuis werken veel vrijwilligers en daar zijn we enorm blij mee. De vrijwilligers werken op diverse afdelingen in het ziekenhuis leveren op verschillende gebieden een belangrijke bijdrage aan de gastvrijheid en de service in de zorg. Op deze manier kunnen extra diensten worden verleend. Vrijwilligers worden ingezet op de volgende gebieden:

  • geestelijke verzorging (pastorale vieringen)
  • poliklinieken en verpleegafdelingen
  • kinderdagverpleging
  • kinderboerderij
  • shuttle-service
  • patiëntenbibliotheek
  • centrale hal
  • kunstcommissie
  • handmassage
  • vrijwilligersteam Geriatrie, het bezoeken en activeren van ouderen

Vrijwilliger geestelijke verzorging

In het Slingeland Ziekenhuis wordt elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst of bezinningsbijeenkomst gehouden. Hiervoor worden mensen op vrijdagmiddag uitgenodigd door een groep vrijwilligers.

Vrijwilliger poliklinieken en verpleegafdelingen

Vrijwilligers begeleiden patiënten op enkele verpleegafdelingen. Vrijwilligers zijn in het ziekenhuis tevens beschikbaar als gastvrouw of -heer om patiënten en bezoekers de weg te wijzen of te begeleiden naar de poliklinieken. Soms biedt de vrijwilliger ondersteuning aan de afdelingssecretaresses. Elke morgen serveren vrijwilligers koffie en thee op de poliklinieken.

Vrijwilliger Kinderdagverpleging

Op de Kinderdagverpleging werken ook vrijwilligers. Zij begeleiden kinderen en hun ouders/verzorgers naar de operatiekamer. De vrijwilligers op de Kinderdagverpleging moeten allemaal over relevante werkervaring en/of opleiding beschikken om op deze afdeling te kunnen werken.

Vrijwilliger kinderboerderij

Er zijn ook vrijwilligers werkzaam op de kinderboerderij van de Kinderafdeling. Zij verzorgen alle dagen van de week de dieren.

Vrijwilliger shuttle-service

De shuttle-service rijdt dagelijks op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis en begeleidt patiënten en bezoekers van de hoofdingang naar het parkeerterrein en vice versa.

Vrijwilliger patiëntenbibliotheek

Vrijwilligers van de patiëntenbibliotheek bezoeken een keer per week de verpleegafdelingen. Hierbij geven ze de patiënten de gelegenheid om vanuit een boekenkar lectuur te lenen en te lezen.

Vrijwilligers centrale hal

In de centrale hal van het Slingeland Ziekenhuis zijn vrijwilligers actief die patiënten ontvangen, bezoekers de weg wijzen, hulp bieden met het regelen van een taxi of begeleiden naar de poliklinieken etc.

Vrijwilligers kunstcommissie

In de centrale hal en de gangen van het ziekenhuis zijn verschillende kunstwerken te bezichtigen. De vrijwilligers die werkzaam zijn bij de kunstcommissie zorgen ervoor dat de verschillende kunstenaars de mogelijkheid krijgen werk ten toon te stellen voor bezoekers en patiënten van het ziekenhuis.

Vrijwilligers handmassage

Patiënten die zijn opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis of een behandeling ondergaan, hebben in sommige gevallen behoefte aan een luisterend oor, betrokkenheid en aandacht. Deze ondersteuning wordt o.a. gegeven door vrijwilligers. Om hierin nog iets extra’s te bieden wordt op een aantal afdelingen handmassage aangeboden. Het doel is om bijdragen aan het herstel en welbevinden van de patiënt. Het betreft ontspannende handmassage (niet therapeutisch).

Vrijwilligersteam Geriatrie voor het bezoeken en activeren van ouderen

Het vrijwilligersteam van de Geriatrie bezoekt en activeert kwetsbare ouderen tijdens een ziekenhuisopname met als doel complicaties, langere opnameduur en onnodig functieverlies te voorkomen.

Interesse?

Wij vragen van vrijwilligers dat zij enthousiast zijn en klantgericht werken. De vrijwilliger moet aandacht hebben voor patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. Bovendien heeft ook de vrijwilliger een geheimhoudingsplicht, net als andere medewerkers. Vrijwilligerswerk is werk dat vrijwillig maar niet vrijblijvend wordt verricht. Wederzijdse afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Wij bieden de mogelijkheid om verschillende werkzaamheden te verrichten op diverse dagdelen in de week. Om de continuïteit van het werk te waarborgen wordt er gewerkt met een rooster.

Tanja Beeftink is coördinator vrijwilligerswerk. Bereikbaar op telefoonnummer  (0314) 32 98 94, email: t.beeftink@slingeland.nl.